Hanakid
Mod Angel
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0110Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0310
Hanakid
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0710Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0910

Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_010Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_011Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_012
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_013
ss tổng hợp lại mấy cái máy đặt tên này nè! Cái tiếng hàn thì mình cóa rùi còn 2 cái kia xem thử thế nào!

Tiếng Hàn :http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/10981

Tiếng Nhật :http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/969

Tiếng Trung :http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/6966

Của ss nè:

Tiếng Hàn: Jung Soo Young (kết nhất cái tên này)

Tiếng Trung: Ching Toa (nghe cứ như "chính tả" vậy đó)

Tiếng Nhật: Yoshikuni (good fortune country), Kumiko (eternal beautiful child)

Thích nhất tên tiếng Hàn vì nghe rất hay, nghe có vẻ là tên con gái và tên tiếng Nhật thì rất có ý nghĩa![url][/url]
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_014
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_015Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_016Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_017


Go downĐược sửa bởi Hanakid ngày Thu Jun 24, 2010 4:25 pm; sửa lần 2.

bobby
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0110Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0310
bobby
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0710Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0910

Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_010Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_011Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_012
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_013
tiếng hàn nèk: Han Yeon Yeo
tiếng nhật: Hamano (seaside field), Michiyo (three thousand generations)
còn tiếng trung nèk: Chang Long
tiếng trung nghe thấy kì kì sao đó Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! 162878
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_014
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_015Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_016Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_017


Go down

Rjta
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0110Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0310
Rjta
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0710Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0910

Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_010Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_011Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_012
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_013
Của mình nè:Hàn:Jung Sung Hyun
Nhật:Yoshikuni (good fortune country)Chiaki (very fine in autumn)
Trung:Ching Ta (Sao giống ss trên kia quá nhỉ?)
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_014
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_015Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_016Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_017


Go down

yong hwa oppa
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0110Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0310
yong hwa oppa
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0710Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0910

Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_010Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_011Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_012
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_013
han min ra
akimoto; kumito
ring ta
tên mình hay quá nhỉ
tên nào cũng hay
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_014
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_015Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_016Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_017


Go down

luqngd
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0110Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0310
luqngd
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0710Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0910

Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_010Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_011Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_012
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_013
của mình nà:
tiếng hàn: Shim Hee Chan
tiếng trung: Yumi Ta (cũng đc.. Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! 573299 )
tiếng nhật: Hamano (seaside field) Kumiko (eternal beautiful child)
tên àno cũng đẹp mà tiếng hàn thì thấy sao sao ák.... Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! 162878
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_014
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_015Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_016Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_017


Go down

Sponsored content
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0110Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0310
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0710Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Ava_0910

Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_010Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_011Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_012
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_013
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_014
Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_015Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_016Tổng hợp máy đặt tên theo tiếng Hàn, Nhật, Trung nè! Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết