p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
p3.My
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
Banner chính :

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Banner1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ok1

Banner nhỏ

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 2pm

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Bigbang

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Superjunior

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 2ne1-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Fx

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Beast

Continue ... b honey có gì pm Y!h m` rồi m` sửa cho nhé

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Editbanner1copy-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 2PM-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org BEAST-1

sửa cho b banner chính nè

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Cnblue

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Mblaq

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ss501

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 2ne1-2

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Bigbang-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 4minute

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Birain

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Jaypark

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Afterschool-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Leehyori

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Se7en

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org SHINee
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go downĐược sửa bởi p3.My ngày Sat Jul 24, 2010 3:58 pm; sửa lần 5.

Soo Goo
Archangel
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
Soo Goo
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
p3.My: 4rum thật may mắn khi có 1 Des Angel như bạn.

Tất cả những pic trên rất tuyệt. Mình rất thích. Cảm ơn bạn.
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

Soo Goo
Archangel
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
Soo Goo
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
p3.My: mình nhờ bạn chỉnh thêm cho mấy cái banner nhỏ bạn đã post lên 4rum theo size banner chính lun nha.

Vì giờ mình cần hình để làm banner chính trước đã, banner nhỏ sẽ sử dụng sau, và do banner chính sẽ làm theo dạng flash banner nên sẽ cần nhiều pic để có thể thay đổi.
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
p3.My
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Editbanner1copy-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 2PM-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org BEAST-1

sửa cho b banner chính nè
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

JiHoo
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
JiHoo
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
a`h admin ợ cho em ho~j la`m sao ma` có thể post hj`nh chuyển động trên trang đầu của 4rum dc ạ??????
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

JiHoo
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
JiHoo
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
a`h ma` sao 4rum của chúng ta thay đổi cách rang trí o~ dâu ạ chj~ em đựoc hok ạ nhóm ta nga`y càng lạ và đẹp wá
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
p3.My
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Cnblue

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Mblaq

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ss501
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

yong hwa oppa
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
yong hwa oppa
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
đẹp quá mọi người ơi
tuyệt vời luôn
khi nào thì 4rum đổi tên vậy
có cần thiết phải đổi tên ko
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
p3.My
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 2ne1-2

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Bigbang-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org 4minute

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Birain
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
p3.My
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Jaypark

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Afterschool-1

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Leehyori
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

Hanakid
Mod Angel
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
Hanakid
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
Thật hạnh phúc khi có 1 designer như em p3.My ạ, hình em des nhìn ngất ngây thật!

Mong em mãi iu 4rum và có thật nhìu tác phẩm cho nhà mình em nhá!
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
p3.My
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Se7en

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org SHINee
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

yong hwa oppa
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
yong hwa oppa
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
banner after school đẹp quá
trong những nhóm nhạc nữ thik nhất là after school đấy
after school đẹp quá, thật là những thiên thần
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

Sponsored content
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0110[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0310
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0710[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Ava_0910

[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_010[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_011[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_012
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_013
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_014
[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_015[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_016[Banner] [Update 24.07.10] Mnet.forumn.org Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết