•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
Welcome all angel to "Động Rùa" [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 409920
(không viết Rua Cave được Embarassed)

Đây sẽ là nơi show những tác phẩm cũng như để angels góp ý thêm cho mình [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 540822

[Update] [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 970.11035161_58809_1

[OLD]


Banner:

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ 1copy-1

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ YABban
New:

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ 04AVF

*Các bạn nhớ góp ý thêm hay cmt cũm được nha! [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 310737 *
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go downĐược sửa bởi litleturtle ngày Wed May 19, 2010 7:09 pm; sửa lần 1.

•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
Wall:

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Memories

Bann:

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Memories[Design] ♥ Rùa Creation ♥ BannMemories
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
New ^^!

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Bed

Ver 2! Smile

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Bedver2
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go downĐược sửa bởi litleturtle ngày Wed May 05, 2010 9:43 pm; sửa lần 1.

Soo Goo
Archangel
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
Soo Goo
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
litleturtle: ko tệ. Nếu ko phải nói là rất rất đẹp [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 540822


[Design] ♥ Rùa Creation ♥ 87241
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go downĐược sửa bởi Soo Goo ngày Sat Jul 06, 2019 11:26 pm; sửa lần 1.

janghana
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
janghana
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
rất đẹp đó nha good! good! good! [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 540822
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

babyflytk
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
babyflytk
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
quá đẹp Rùa ơi! [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 540822
Sukkie huyng nhìn cute vô đối
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
New ^^!

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Heechul

♥️Tks all nha Mad
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
Quỡn + ẩu = ....

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ BannYabcopy

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ 696411
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

black_bunny
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
black_bunny
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
chẹp chẹp,quá xá là đẹp lun!!! [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 11738
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
•| Rùa |•
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
Tình hình là mấy cái trên sai size hết rầu [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 70229

=> k đc 4rum dùng đến rầu [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 980718

=> Cái mới xuất hiện sunny

[Design] ♥ Rùa Creation ♥ 970.11035161_58809_1
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

pucc4lov3
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
pucc4lov3
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
xyk xyk xyk [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 556259
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

yong hwa oppa
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
yong hwa oppa
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
sao vui vậy
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

tkỎ_heO
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
tkỎ_heO
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
iu iu [Design] ♥ Rùa Creation ♥ 556259
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

Sam=x
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
Sam=x
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
đẹp lắm bạn ạh !
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

Sponsored content
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0110[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0310
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0710[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Ava_0910

[Design] ♥ Rùa Creation ♥

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_010[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_011[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_012
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_013
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_014
[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_015[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_016[Design] ♥ Rùa Creation ♥ Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết