p3.My
Mod ♥ Des Team
[Truyền Thuyết] Quận Gió Ava_0110[Truyền Thuyết] Quận Gió Ava_0310
p3.My
[Truyền Thuyết] Quận Gió Ava_0710[Truyền Thuyết] Quận Gió Ava_0910

[Truyền Thuyết] Quận Gió

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_010[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_011[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_012
[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_013
Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ở
kinh thành Thăng Long có một tay đại bợm. Hắn đã định tâm lấy của ai là
thế nào cũng có kết quả. Hắn từng làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú
mất ăn mất ngủ
Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng Long có một tay
đại bợm. Hắn đã định tâm lấy của ai là thế nào cũng có kết quả. Hắn từng
làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú mất ăn mất ngủ. Ðã nhiều lần các
quan Phủ Doãn cho dò bắt nhưng hắn ẩn hiện như thần, không tài nào tóm
được. Vì hành tích của hắn nhanh như gió, chỗ nào cũng vào lọt, nên
người ta gọi là Quận Gió.

Một hôm vào dịp gần Tết, nhà vua ăn mặc giả làm một người học trò nghèo
đi dạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự. Tình cờ vua đến gõ cửa
nhà Quận Gió. Vua làm bộ túng bấn nói:

- Tôi ngồi dạy học ở phường Ðồng Xuân, năm hết Tết đến được ít tiền về
quê, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất đi hết cả, nay xin cho trú chân một
đêm, mai lại đi.

Quận Gió thấy khách nói thế, bèn đáp:

- Tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều để làm tiền ăn đường.

Vua thấy nhà y cột xiêu vách nát, hỏi:

- Chả giấu gì ông, tôi vốn là Quận Gió đây, nghe nói ông gặp vận đen,
tôi thương tình, vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món. - Nói
rồi đưa rượu mời khách uống và nói thêm: - Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp
người nghèo thôi, mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy, còn như những
người làm ăn lương thiện, tôi không bao giờ động đến. Bây giờ ông thử
xét xem có nhà nào giàu mà gian ác bất lương, cứ cho tôi biết, tôi sẽ vì
ông giúp đỡ. Lấy của chúng nó không có tội vạ gì hết.

Vua nghĩ một lát rồi nói:

- Có nhà ông Bá Vân ở phía đông thành đây, hắn có cửa hàng buôn bán to,
giàu có cự vạn.

Quận Gió đáp:

- Nhà ấy cho vay một lớp vốn, năm bảy lớp lãi, lấy được. Nhưng ta cứ
nuôi cho béo rồi sẽ lấy sau.

Vua lại nói:

- Tôi có thấy nhà ông gì gần đây, ruộng sâu, trâu nái, nhà ngói tường
dắc, coi chừng thế nào?

- Không được! Nhà ấy trần lực làm ăn; trời chưa sáng đã dậy ra đồng, mặt
trời lặn mới về thổi cơm, cần cù như thế, không nên lấy. Thôi! Có anh
quan coi kho kia, hay ăn bớt của công, hôm nay nhân thể tôi đi lấy cho.

- Thực thế à?

- Tôi đã tra cứu kỹ. Hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê tậu
vườn tậu ruộng, có đến hàng trăm mẫu.

Vua tò mò muốn xem tài nghề của Quận Gió, bèn đòi đi theo. Quận Gió
trước ngần ngại nhưng sau cũng bằng lòng, và bảo:

- Trước khi lấy, tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa,
nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được.

Ðoạn bảo thấy đồ giả nai nịt gon ghẽ, cả hai cùng ra đi trong đêm khuya.
Ðến nhà viên quan coi kho, Quận Gió bảo vua đứng chờ ở bụi, rồi cắt
giậu tìm cách mở cửa vào nhà. Sau đó, chàng dắt vua vào buồng, mở hòm
lấy năm nén bạc đưa cho vua xem và nói:

- Ðây là bạc hắn mới trộm của kho về để riêng chưa dùng đến. Thôi ông
cầm lấy về quê ngay đi mà ăn Tết, đừng có la cà đâu để chúng bắt được.
Tôi sẽ tìm cách làm cho hắn không biết là đêm nay có trộm.

Vua nhìn thấy trên mỗi nén bạc có mấy chữ "ngự khố bạch kim", tin lời
Quận Gió là đúng và thầm khen hắn có tài. Vua đi luôn về cung, giấu bạc
dưới chân thành. Sáng hôm sau là ngày nguyên đán, trăm quan vào chầu,
chúc vua muôn tuổi. Vua cho gọi thủ kho đến hỏi:

- Nhà người đêm qua mất trộm phải không?

Thấy hắn không đáp, vua lập tức sai viên Trung sứ đến dưới chân thành
lấy năm nén bạc về. Vua đưa cho hắn xem, hắn cứng lưỡi không trả lời
được đành cúi đầu nhận tội.

Quận Gió sau đó được vua vời vào cung ban hiệu là "ăn trộm quân tử" và
ban thưởng rất hậu.


Nguồn : vanhoc.xitrum.net
[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_014
[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_015[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_016[Truyền Thuyết] Quận Gió Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết