Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Đã Fix Link Page 3

Chừng này đã nhé , duyệt qua rồi cho ý kiến mình sẽ làm típ

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner1sp


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner2


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner3

Banner update

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner3copy


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner4


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner5


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner6m


Banner update 17.05.10

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner7

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner83

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner9

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner10t

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner11z[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner12m

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner12z
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner13


Banner update 7:00 PM 17.05.10

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner14

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner15v
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner15a

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner16v[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner16

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner17
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner17

Banner update 18.05.10

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner18

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner19

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner20


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner21
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner21
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner22q

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner23

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner24[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner24s

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner25[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner25

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner26[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner26g

Design by p3.My

Link down full : http://www.mediafire.com/?jyitkmindnw
p/s : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 916838
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go downĐược sửa bởi p3.My ngày Tue May 25, 2010 9:47 pm; sửa lần 19.

Hanakid
Mod Angel
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
Hanakid
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Ss thấy đẹp đó nhưng mà hình như cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó, cái gì đó làm A.N.JELL thật toả sáng và nhìn vào là nhận ra ngay FC Vietnam
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

babyflytk
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
babyflytk
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
đồng ý zới ss
bạn làm đẹp
nhưng bạn sử dụng màu hơi bị chìm rùi
màu khác để cho mấy angel thật nổi bật nhé
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

peshuchjpebong
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
peshuchjpebong
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
cũng đc nhưng lần sau bạn cố gắng làm nhìu nha, ủng hộ bạn 2 tay 2 chân lun [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 323843 [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 916838
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
OK ! mình sẽ làm thêm mấy cái gam màu sáng nữa
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

Rjta
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
Rjta
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Bạn làm đẹp quá!
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

guava
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
guava
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Bạn phải blend màu thì trông nó mới cùng tông
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Banner update

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner3copy


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner4


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner5


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner6
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

linhnun_hp
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
linhnun_hp
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
ừmh làm đk. đoa tkêm ank? nữa i
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

tkỎ_heO
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
tkỎ_heO
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
đẹp đấy.good luck
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

jangmi
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
jangmi
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
thích cái tấm mà Mi Nam với Tae Kyung có cánh ý, [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 11738
nhưng sao hem làm luôn cho Shin Woo và Jeremy????????
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

hocon_kute
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
hocon_kute
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
đẹp đấy
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

osumi90
Mod ♥ Sub Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
osumi90
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
làm đẹp ghê he p3.My.típ tục phát huy nghe. [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 928906 tui thích mấy tấm của oppa Ki vs oppa yong Hwa í... [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 32963 [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 310737 [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 370846 [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] 31153
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

Hanakid
Mod Angel
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
Hanakid
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Trong các banner update, theo ss thì bức số 1 là ok nhất : độ sáng cũng như hình ảnh rất đẹp => nhìn vào là thấy được sự toả sáng.
3 bức còn lại ss cảm thấy chưa được hoàn hảo lắm.
Bức thứ 2 thì bình thường wá
Bức thứ 3 thì có sáng tạo nhưng chưa nổi bật
Bức thứ 4 thì trông ngầu ghê nhưng cũng tạm ổn

p3.My: có thể design cho các thành viên của A.N.JELL mỗi người 1 banner với những phong cách riêng như bức số 1 cảu Jeremy thì wá tuyệt, còn về đôi cánh thiện thần cũng rất là hay đó, hãy làm cho các thiên thần của chúng ta tất cả đều tung cánh trên những vì sao đi nào!
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

TeaRangie
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
TeaRangie
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Đẹp ạk
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Banner update 17.05.10

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner7

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner8

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner9

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner10

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner12

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner13


Design by p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

Hanakid
Mod Angel
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
Hanakid
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Giỏi lắm! Có rất nhiều sáng tạo, cố gắng thêm nữa nhé! Thử thêm các tông màu khác xem hiệu quả như thế nào?
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Banner update 7:00 PM 17.05.10

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner14

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner15

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner16

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner17


Design by p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

angel.kute
S.Mod Angel
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
angel.kute
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
bạn này des đẹp ghê. Mình thik tất cả những bức hình này [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Icon_biggrin
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

naRim
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
naRim
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
mình ghi số từ trên xuống những cái mình thấy ổn nhé :P
1,2,3,5,6,9,10,12,15,16,17
bạn giỏi quá, hình đẹp lắm [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Icon_biggrin
Mình ko biết làm mấy cái này, mà chỉ có vừa coi phim vừa chụp lại rất nhiều những tấm ổn của cả 4 nguời, chất lượng cũng không tệ, không biết có giúp gì được thêm cho bạn không. Nếu cần mình sẵn sàng send qua cho bạn xem thử xài được không. [Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Icon_smile
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Banner update 18.05.10 [Complete]

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner18

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner19

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner20


[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner21
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner21
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner22q

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner23

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner24[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner24s

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner25[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner25

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner26[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner26g

Design by p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go downĐược sửa bởi p3.My ngày Tue May 25, 2010 9:45 pm; sửa lần 7.

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
@ narim : Bạn có thể đóng gói lại up lên mediafire rồi gửi qua Y!h cho mình nhé
Y!H của mình là : new_evolution.21st_century
Thanks bạn ^^
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Khi sáng up thiếu tấm này , bổ sung nhớ

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Banner26
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

Hanakid
Mod Angel
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
Hanakid
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
Wow, wá đẹp đấy p3 ạ! Càng lúc càng đẹp ===> em là thiên tài đấy!
Hình oppa thật là nhất nhất nhất!
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

naRim
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
naRim
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
@ p3.My: mình không biết làm cái bạn nói, loay hoay mãi chẳng biết nên làm thế nào cả, mà hình như bây giờ cũng không cần đến nữa rồi?..TT_TT..Thật là ngại quá, mình rất dở về mấy cái đó.
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

Sponsored content
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0310
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_013
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam [update 18.05.10] [Complete] Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết