p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
4 tấm trc đã nhé Very Happy

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner27

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner28

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner29

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner30

[Update]

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner31

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner32

[Resize 360x480]

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 16-1

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 17

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 18

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 19

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 20

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 21

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 1-4

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 2-4

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 2-3-1

[Update 04.06]

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner33

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner34-1

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner35

Thanks các bạn đã ủng hộ
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go downĐược sửa bởi p3.My ngày Fri Jun 04, 2010 11:37 am; sửa lần 5.

¬Såmmy™
Mod Angel
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
¬Såmmy™
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
chị des gúd lắm đó ss My ...rất là sáng tạo...phối màu đẹp...cố gắng phát huy nhá ss...em ủng hộ ss nak`....thanks ss phát [Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 623357 [Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 62519
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
thanks e đã ủng hộ ^^
p/s : b nào có link ảnh của các oppa hay unnie thì send cho m` để m` có tư liệu mà des tiếp nhé ....
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

Pummie♥YongHwa
Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
Pummie♥YongHwa
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
chỵ des đẹp wá àh..:XX.... [Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] 623357 sao chỵ k des hình anh Hwa..:P
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
Update :

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner31

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner32
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

hocon_kute
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
hocon_kute
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
Dep day
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

p3.My
Mod ♥ Des Team
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
p3.My
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
hocon_kute đã viết:Dep day

Post bài có dấu nhé bạn !


[Update 04.06]

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner33

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner34-1

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Banner35

Thanks các bạn đã ủng hộ
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

Sponsored content
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0110[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0310
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0710[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Ava_0910

[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_010[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_011[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_012
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_013
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_014
[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_015[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_016[Banner] A.N Jell VietNam Fansite Ver.2 [Update 04.06] Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết